اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
کد کاربر
رمز
 

آیا می دانستید؟

با اتصال سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی کشور، گمرک، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، اداره ثبت شرکت ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت سفارش و پنجره واحد تجاری، بسیاری از مراجعات حضوری فعالان اقتصادی جهت دریافت استعلام حذف شده و در هزینه و زمان صرفه جویی شده است.

 

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>